A pátý jezdec je Strach (1964)

A pátý jezdec je Strach online cz

K navracejícím se tématům bohaté filmografie Zbyňka Brynycha patřily nacistické zločiny. V 60. letech jim věnoval trilogii patřící do zlatého fondu domácí kinematografie. V prostředním filmu exceluje Miroslav Macháček v roli židovského lékaře, jenž v nacisty okupované Praze bojuje se strachem i svědomím.
A pátý jezdec je Strach
…a pátý jezdec je Strach
And the Fifth Rider Is Fear
The Fifth Horseman Is Fear

Označené