Jack Hunter a stratený poklad Ugaritu / Jack Hunter: Ztracený poklad Ugaritů (2008)

Jack Hunter a stratený poklad Ugaritu online cz

Ugarit bylo starověké město, nyní zaplavené písky Sýrie. Podle legend se v něm nachází pohádkový poklad, zvaný Nebeská Hvězda, který místní lidé ukryli před Egypťany. Archeolog a dobrodruh Jack Hunter se vydává hledat jej. Není však zdaleka sám, kdo po pokladu touží, a tak ho čekají perné chvíle!
Jack Hunter: Ztracený poklad Ugaritů
Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit
Jack Hunter a stratený poklad Ugaritu

Označené