O liečivej vode / O léčivé vodě (2020)

O léčivé vodě O liečivej vode online cz

Príbeh rozprávky nás zavedie do krajiny, v ktorej odpradávna žili vo vzájomnej symbióze vedľa seba ľudský svet a svet vôd. V ľudskom svete vládne spravodlivou rukou kráľ Juraj, ktorý ovdovel a stará sa o svoju dcéru Hanku. Vo vodnom svete, ktorý je pre ľudské oči neviditeľný, vládne Vodná pani spolu so svojimi pomocníkmi. Jedného dňa sa zľutuje nad chorou princezničkou Hankou a daruje kráľovi Jurajovi vodu, ktorá vylieči každú chorobu a zahojí každú ranu. Vodná pani má však podmienku: liečivá voda sa nesmie dostať do rúk podlého a sebeckého človeka, pretože by sa navždy stratila. No všetko dobré a ušľachtilé možno zneužiť a ľudská chamtivosť nepozná hranice.
O léčivé vodě
O liečivej vode

Označené