Obávaný bojovník (2006)

Obávaný bojovník online cz

Koncom 19. storočia sa malý Huo Yuan-Jia snaží vyrovnať svojmu otcovi a dosiahnuť jeho majstrovstvo v bojovom umení Wu Shu. Jeho najväčšou túžbou je robiť česť svojmu rodu a byť tým najlepším. To sa mu po rokoch tvrdého tréningu a náročných súbojov aj podarí. Povesť majstra bojových umení sa šíri rýchlosťou blesku, ale úmerne s prichádzajúcou slávou rastie i jeho pýcha, tvrdohlavosť, arogancia a povýšenectvo. Správa sa pohŕdavo nielen k svojim obdivovateľom a študentom, ktorí sa od neho chcú učiť, ale aj k vyzývateľom, čo napokon vyústi do tragédie. Keď v súboji bezdôvodne zabije iného majstra, jeho žiaci mu prisahajú odplatu a krutá krvná pomsta padne na celú Huovu rodinu. Zlomený a smútiaci bojovník zmizne na sedem rokov a prejde strastiplnou cestou, aby pochopil podstatu bojových umení a objavil skutočný zmysel boja. Nový bojový štýl mu prinesie úspechy, vedie k založeniu športovej federácie Jin Wu a vyvrcholí legendárnym šanghajským súbojom so štyrmi cudzincami v roku 1910, na ktorý nikto nezabudne.
Obávaný bojovník
Fearless

Označené