Pach krve 7 (2021)

Partia kamarátov prichádza do Apalačských vrchov, aby sa v miestnych lesoch odreagovali. Po príchode na miesto sa dostanú do konfliktu s miestnymi, ale neprikladajú tomuto incidentu žiadnu váhu. Situácia sa ale zhorší, keď sa v miestnych lesoch stratia a jeden z nich príde o život. Ani len netušia, že práve vkročili na miesto obývané tajomným spolkom nazývaným Nadácia, ktorý z nečakaných návštevníkov nemá vôbec radosť.
Wrong Turn
Pach krve 7

Príspevok Pach krve 7 (2021) je zobrazený ako prvý na Filmy online cz sk.