Warren Jeffs: Kazateľ mimo zákon / Warren Jeffs: Prorok mimo zákon (2014)

Warren Jeffs Kazateľ mimo zákon online cz

Skutočný príbeh Warrena Jeffsa, bývalého fundamentalistického vodcu mormónov, ktorého meno bolo minimálne jeden rok zaradené na zoznam najhľadanejších osôb FBI za protiprávne konanie spojené s organizovaním svadieb s neplnoletými dievčatami. Film opisuje, ako sa Jeffs (Tony Goldwyn) dostal k moci po smrti svojho otca. Ukazuje, ako sa oženil so všetkými otcovými manželkami a popisuje diktátorské praktiky, ktoré uplatňoval na tých, ktorí ho nasledovali. Okrem toho ide aj o zákulisnú psychologickú sondu do života fanatického vodcu a jeho zaslepených prívržencov.
Warren Jeffs: Prorok mimo zákon
Outlaw Prophet: Warren Jeffs
Warren Jeffs: Kazateľ mimo zákon

Označené