WikiLeaks: Informačná vojna (2013)

WikiLeaks online cz

Pohľad na vzťah medzi zakladateľom serveru WikiLeaks Julianom Assangeom a jeho veľkým podporovateľom a pravdepodobným spolupracovníkom Danielom Domscheit-Bergom sleduje postupný vzrast vplyvu celého projektu a jeho dopad na vypuknutie nezmieriteľného sporu medzi dvomi bývalými priateľmi.
Dej filmu sa sústredí na náročné počiatky serveru WikiLeaks, jeho postup na mediálny vrchol a nakoniec náhly pád po sérii kontroverzných a z pohľadu politických dejín prevratných únikov informácií. Prudká popularita webovej stránky priniesla dlhotrvajúcu slávu jej hlavným zakladateľom, ale čím viac sa ich vplyv zväčšoval, tým viac sa dve kľúčové osobnosti, Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl) a Julian Assange (Benedict Cumberbatch) vzájomne odcudzovali. Daniel totiž nesúhlasil a nedokázal sa zmieriť s kontroverznou stratégiou a etickými prešľapmi svojho priateľa. Rozpory medzi nimi sa postupne prehlbovali, čomu napomáhali aj ideologické rozdiely. Predtým, než sa definitívne odlúčili, sa však – bez ohľadu na dôsledky – postarali o revolúciu v procese toku informácií od politických lídrov smerom k spravodajským médiám a verejnosti celého sveta.
WikiLeaks
The Fifth Estate
WikiLeaks: Informačná vojna

Označené